یه روز استادمون برگه های میان ترم تصحیح شده رو آورده بود تا به بچه ها بده،

بعد از توزیع اوراق به بچه ها، استاد میگه : این کیه اسمشو بالا برگش ننوشته؟!


خیر سرش 16 هم شدههیشکی جواب نمیده! 2

دقه بعد میگه دست خطشم شبیه خودمه؟!!!

اِ این که کلید سؤالاست که!!!!

استاد برگه ی کلید سؤالات رو هم تصحیح کرده بود به خودش 16 داده بود!