نحوه مقایسه اقتصادی از دید مسؤلان:

کرایه تاکسی با نیویورک ،

قیمت بنزین با لندن،
اجاره خونه با پاریس
آب وبرق با عربستان
گاز با ترکیه مقایسه میشه

ولی

حقوق و درآمد با گینه بیسائو
و کیفیت زندگی با آنگولا ...