مورد داشتیم توی دانشگاه استاد نیومده سره کلاس پسره ترم اولی رفته آموزش گفته یه توپ بدید بازی کنیم!