از ترس نمی تونم گوشیمو زمین بذارم. مورچه ها فک میکنن سیب گاز زدس میان دورش جمع میشن. حالا فهمیدین آیفون دارم یا بیشتر تو ضیح بدم؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!