به اصفهانیه میگن شما چطوری قبض برق رو میدید، میگه قبض رو میذاریم رو شیشهٔ ماشین گرگعلی اونم فکر میکنه جریمه شده میره پرداخت میکنه.