نوکوشی مورو  یعنی چی؟
.
.

.
.
اسم یه نیرو گاه هسته ای در ژاپنه؟
.
.
.
.
اسم یه فوتبالیست ژاپنیه؟
.
.
.
.
کلا ژاپنیه؟
.
.
نه، جمله ی یک مشهدی  که سرنشین ترک عقب موتوری است که  درحال تک چرخ زدن است به راننده می گوید

و به معنای مارو به کشتن ندیاست.
جالبه نه؟؟؟