طرف واسه دوس دخترش اتو مو کادو گرفته . . .

بهش گفته عزیزم حدس بزن برات چه هدیه ای گرفتم؟


راهنماییش کرده گفته یه وسیله آرایشیه برقیه

دختره گفته وااای عزیزم برق لب گرفتی؟

به نقل از شاهدان عینی

پسره 3 ماه رفته تو غار سرپرستی یه بچه خفاشو بعهده گرفته :|