دوتا گروهک تو ایران پیدا شده بیشتر از داعش شیعه کشته

.

.
.
گروه صنعتی ابران خودرو
و
گروه تولیدی سایپا