یکی از تفریحات کوروش بزرگ و انیشتین و حسین پناهی و خسرو شکیبایی تو اون دنیا اینه که …
هر روز فیس بوک رو چک کنن ببین تازگی ها جمله باحال چی گفتن!
: