کرگدنی پیر را پرسیدند از خودت ، پوست کلفت تر دیده ای یاشنیده ای؟
گفت در ایران مردمی یافت شود که نه از برنج آرسنیک دار سرطان گیرند ،ونه از سبزیجات فاضلاب داده بمیرند،
نه روغن پالم بیمارشان کند و نه مرغ هورمونی تبدار،

نه از سوسیس و کالباس مریض شوند و نه از تصادف پراید ساقط.
در هم همی لولند و بینی هر روز بیش تر فضولند.
تا مرگ بارها روند و باز گردند و عزرائیل را جواب کردند.
در هواپیمای بی بال نشینند، و در خودروهای کبریت سان ماوا گیرند. دخلشان نیمی از خرجشان باشد، و خرجشان پنج برابر دخلشان!!! فلاسفه از حساب زندگیشان اسهال گیرند!!
با این حال پیوسته جوک گویند و در فیسبوک و واتساپ و وایبر . . .راه پویند .
آری من ایشانرا از خود پوست کلفت تر دیده ام. و یقین دارم که سه پوسه اند.