یه بار تو انگلستان همه قرص ضد انگل میخورن میشن پاکستان !