فرق گوزیدن دخترا با پسرا

دخترا...

بینگـ…

دوستاش:

اَه کثافت حالم بــــــد شد...
خیلی بیشعوری عزیزم...
ایییییییییییی گوزووو…
دیگه دوستت ندارم…
به من زنگ نزنیـــــا باهات قهرم...پسرا...
تررررررررررررررر
زاررررررررتتتتتت
زووووووررررررتتت

دوستاش:

ایول داداش ماتحتت رگ به رگ نشه...
تو هم اهل دل بودی نگفتی دادا...؟!
ناز صدات قناری...!!!
بالاخره حرف دلتو زدی شیطون...!
صداش خوبه قیمتش چنده…؟
جووووون دادا... آدم هوس میکنه بگوزه...
خیلی ناز میگوزی...
با این سینه خرابت سرخ کردنی هم میخوری??!!