دوس دارم یه روز انقدر پولدار بشم که وقتی رانی میخورم...اون تیکه آخر آناناس که ته قوطی گیر میکنه واسم مهم نباشه!